ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและ ศฝช.ปัตตานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและ ศฝช.ปัตตานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ติดต่อ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอประจวบฯ ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ติดต่อ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ติดต่อ


คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13