ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษายะลา รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษากาญจนบุรี รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาลำปาง รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาสระแก้ว รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาตรัง รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครสวรรค์ รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาขอนแก่น รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด
อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอประจวบฯ รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครพนม รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานราธิวาส รายละเอียด


คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13