ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์
ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในกรุงเทพและปริมลฑล
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต รายละเอียด
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รายละเอียด
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ รายละเอียด
สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี รายละเอียด
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) นครปฐม โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) นครปฐม รายละเอียด

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในส่วนภูมิภาค
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ รายละเอียด
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง รายละเอียด


คลังภาพ
ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 12

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 12