ลืมไปหรือเปล่า ตอน บุคคลต้นแบบ (หายไปไหน)

ลืมไปหรือเปล่า ตอน บุคคลต้นแบบ (หายไปไหน)

ชื่อเรื่อง:                       Mind the Gap – (No) Role Models ชื่อเรื่องภาษาไทย:        ลืมไปหรือเปล่า ตอน บุคคลต้นแบบ (หายไปไหน) ชื่อในภาษาต้นฉบับ:      Mind the Gap – (Keine) Vorbilder หมวดหมู่                      ภาพยนตร์ไร้เสียงและเกร็ดวิทยาศาสตร์...
สตรีในสะเต็ม

สตรีในสะเต็ม

ชื่อเรื่อง:                           Women in STEM ชื่อเรื่องภาษาไทย:             สตรีในสะเต็ม หมวดหมู่                           ภาพยนตร์ไร้เสียงและเกร็ดวิทยาศาสตร์ ผู้กำกับ:                             Mira Shanker & Sai Sri Pranathi ผลิตโดย:                   ...
เคว้งคว้างไปกับขยะอวกาศ

เคว้งคว้างไปกับขยะอวกาศ

ชื่อเรื่อง:                      My Life as a Piece of Space Debris ชื่อเรื่องภาษาไทย:       เคว้งคว้างไปกับขยะอวกาศ หมวดหมู่                     ภาพยนตร์ไร้เสียงและเกร็ดวิทยาศาสตร์ ผู้กำกับ:                       Damien Donnelly ผลิตโดย:                     Damien...
หรือว่าฉันเองทำให้โลกเปลี่ยนไป

หรือว่าฉันเองทำให้โลกเปลี่ยนไป

ชื่อเรื่อง:                       Climate Facts ชื่อเรื่องภาษาไทย:        หรือว่าฉันเองทำให้โลกเปลี่ยนไป ชื่อในภาษาต้นฉบับ:       Klimafakten หมวดหมู่:                     ภาพยนตร์ไร้เสียงและเกร็ดวิทยาศาสตร์ ผู้กำกับ:                        Marcus Grysczok ผลิตโดย:   ...
นักล่าผู้หิวโหย

นักล่าผู้หิวโหย

ชื่อเรื่อง:                          A Mosquito Fobada ชื่อเรื่องภาษาไทย:           นักล่าผู้หิวโหย ชื่อในภาษาต้นฉบับ:          A Mosquita Fobada หมวดหมู่                          ภาพยนตร์ไร้เสียงและเกร็ดวิทยาศาสตร์ ผู้กำกับ:                           ...
เป็นเรื่องธรรมชาติ

เป็นเรื่องธรรมชาติ

ชื่อเรื่อง:                       In Nature ชื่อเรื่องภาษาไทย:        เป็นเรื่องธรรมชาติ ชื่อในภาษาต้นฉบับ:       Dans la Nature หมวดหมู่                       ภาพยนตร์ไร้เสียงและเกร็ดวิทยาศาสตร์ ผู้กำกับ:                         Marcel Barelli ผลิตโดย:               ...