ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์

เครือข่ายความร่วมมือ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 577 9999
โทรสาร: 02 577 9900
www.nsm.or.th

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2564-7000
โทรสาร: 0-2564-7001-5
www.nstda.or.th

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
94 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-4822013-4 ต่อ 1308
www.fapot.org

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
สนามหน้าเมือง ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 07580-9571
โทรสาร: 075347-405
www.marclp.com


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!