ภาพยนตร์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

คนละโลกเดียวกัน

คนละโลกเดียวกัน

คุณจะเปลี่ยนความคิดของผู้อื่นในเรื่องที่สำคัญที่สุดในโลกได้อย่างไร? Anita Chitaya มีพรสวรรค์นี้ เธอสามารถผลิตอาหารมากมายจากดินที่ตายแล้ว…

มลพิษไมโครพลาสติก

มลพิษไมโครพลาสติก

ภาพยนตร์สั้นลูกผสม (แอนิเมชั่นและฟุตเทจ) เรื่องนี้อธิบายถึงความพยายามของทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักรและมาเลเซียในการติดตามปัญหามลพิษไมโครพลาสติกในน้ำ ทราย และดิน…


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!