เครือข่ายศูนย์จัดฉายภาพยนตร์

เครือข่ายความร่วมมือ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รายละเอียด
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ รายละเอียด
สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี รายละเอียด
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐม รายละเอียด
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด
นานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิงเซ็นเตอร์ สุขุมวิท 31 รายละเอียด


คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13