เครือข่ายศูนย์จัดฉายภาพยนตร์

เครือข่ายความร่วมมือ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ติดต่อ
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ ติดต่อ
สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี ติดต่อ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐม ติดต่อ
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ติดต่อ
นานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิงเซ็นเตอร์ สุขุมวิท 31 ติดต่อ


คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13