เรือโฮเวอร์คราฟต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยม มันร่อนไปได้เสมือนไร้น้ำหนักเหนือคลื่นทะเล หรือแม้กระทั่งบนพื้นดิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ความฝันนี้เกิดขึ้นจริง…