ภาพยนตร์หนังสั้นที่ไม่มีบทพูดและหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์

กลาย

กลาย

ภาพการสำรวจกระบวนการย่อยสลายก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น “กลาย” เริ่มเรื่องด้วยช่วงเวลาแห่งความผิดหวังอันเป็นกฎสากล

เจน่า ปลาน้อยผจญภัย

เจน่า ปลาน้อยผจญภัย

เจน่าคือปลากะพงจุดดำที่ใช้ชีวิตในระบบนิเวศทางทะเลเขตร้อนทั้งสามแห่ง เธอเกิดในป่าชายเลน เติบโตในพงหญ้าทะเล และใช้ชีวิตโตเต็มวัยในแนวปะการัง

ไบโอพิกเซล

ไบโอพิกเซล

ไบโอพิกเซลเป็นภาพยนตร์เรื่องสั้นที่ถ่ายทำในห้องปฏิบัติการวิจัยทันสมัยสองแห่งซึ่งเชี่ยวชาญด้านวิวัฒนาการของผีเสื้อและผีเสื้อกลางคืน

สู่ความว่างเปล่า

สู่ความว่างเปล่า

การสำรวจสิ่งมีชีวิตโดยใช้ราซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตบนความเสื่อมโทรมมาเป็นทั้งตัวนำเรื่องและเป็นเนื้อหาสาระ BAU คือวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ

วงจรสะท้อนกรรม

วงจรสะท้อนกรรม

วงจรสะท้อนกรรม เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องสั้นที่นำเสนอบริบทเกี่ยวกับสาเหตุของ “โดมิโนเอฟเฟคต์” ที่กำลังแผ่ขยายออกไปและผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!