ภาพยนตร์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 5 รายการ

เรื่องราวธรรมชาติ ตอน สายสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ
เรื่องราวธรรมชาติ ตอน สายสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ

เรารักพวกมันและเราก็กินพวกมัน นี่คือรูปแบบความสัมพันธ์ที่พิเศษมากและบางครั้งก็ช่างเป็นความสัมพันธ์ที่เหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับสัตว์และพืชรอบๆ ตัว นี่จึงเป็นการเชื่อมโยงที่ไ...คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13