ภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

วงจรสะท้อนกรรม

วงจรสะท้อนกรรม

วงจรสะท้อนกรรม เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องสั้นที่นำเสนอบริบทเกี่ยวกับสาเหตุของ “โดมิโนเอฟเฟคต์” ที่กำลังแผ่ขยายออกไปและผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

วิวัฒนาการ (?)

วิวัฒนาการ (?)

วิวัฒนาการ (?) เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันความยาว 1 นาทีที่จะพาไปสำรวจผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อสัตว์ป่า นักวิจัยพบว่าสัตว์ป่ากว่า 1,500 สายพันธุ์ทั่วโลก


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 19


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show

Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!