คนละโลกเดียวกัน

คนละโลกเดียวกัน

ชื่อเรื่อง:                           The Ants & The Grasshopper ชื่อเรื่องภาษาไทย:             คนละโลกเดียวกัน หมวดหมู่                           นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ผู้กำกับ:                             Raj Patel & Zak Piper ผลิตโดย:                   ...
มลพิษไมโครพลาสติก

มลพิษไมโครพลาสติก

ชื่อเรื่อง:                         Microplastics Pollution ชื่อเรื่องภาษาไทย:          มลพิษไมโครพลาสติก หมวดหมู่                       นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ผู้กำกับ:                         Christine Cornea ผลิตโดย:                       UKRI GCRF Translation...